Psykolog Christian Lyngby Blaabjerg

Aktuelt tilknyttet ISTDP-Danmarks 3-årige efteruddannelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

2 års efteruddannelse i psykoterapi ved Akademi for Integrerende Psykoterapi

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

ISTDP

Metoden som jeg anvender kaldes på dansk Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Metoden blev oprindeligt udviklet af Habib Davanloo og er anvendelig på mange områder.

Effektiv

ISTDP bruger effektive virkemidler.

Her er kort nævnt et par af de elementer, som indgår deri:

Her-og-nu

Fokus på her-og-nu i terapien inddrager tanker, adfærd og fysisk/kropslige reaktioner.

Det kræver derfor opbygning af evne og vilje til, at få kontakt med sit eget følelsesliv.

Som terapeut vil jeg derfor invitere og hele tiden opfordre til fokus på dette i terapien.

Følelser

Netop det store fokus på det følelsesmæssige område er der, hvor ISTDP udmærker sig.

Observation og forståelse af kropslige impulser bruges sammen med visualisering til at kortlægge automatiske reaktioner og ubevidste processer.

Forståelse

Når vi i terapien får indblik og beskrevet de indre processer, giver det ofte en god forståelse af de aktuelle psykiske vanskeligheder.

Bedre håndtering

Målet med terapi er derfor ikke "at slippe af med det svære", men at håndtere det bedst muligt og kunne reagere anderledes.

Målet er desuden at have fokus på at styrke og videreudvikle den sunde del af din personlighed.

Prøveterapi à 2-3 timer

ISTDP-metoden fokuserer intensivt fra første samtale.

Der sigtes på et godt samarbejde,
hvor både klient og psykolog engagerer sig.

Fokus lægges på at få forstået den terapeutiske proces og investere følelsesmæssigt i dette arbejde.

Session à 45-50 minutter

Typisk planlægges ugentlige samtaler, hvor det terapeutiske arbejde kan gøres.

Intervallet kan også være 14 dage,
hvis der er behov for dette.

Ved længere mellemrum anbefales blokterapi:

Blokterapi

Hvis du enten kommer længere væk fra eller
ser behov for særlig grundig bearbejdning,
kan blokterapi anbefales.

Her kan der lægges 2-3 timer lige efter hinanden.

Det giver naturligvis også mulighed for at komme mere i dybden og arbejde målrettet med dit problem.

Praktisk

Afbud skal ske senest kl. 16 dagen før

Udeblivelse fritager ikke for honorar.

Afbud til tlf. 3040 2088 - opkald eller SMS.

Betaling ved bankoverførsel eller kontant

Priser

Første session kr. 1.950,- 2-3 timers prøveterapi ISTDP-metoden anbefaler indledning
med prøveterapi, da det kræver god tid at kortlægge problemerne.
Følgende sessioner kr. 900,- 45-50 minutter
Blokterapi kr. 1.000,- per time Blokterapi à 2-3 timer anbefales
ved mere intensive forløb
eller hvis du kommer langvejs fra
Supervision kr. 1.000,- per time

Kontakt psykolog
Christian Lyngby Blaabjerg

Psykolog Christian Lyngby Blaabjerg kan kontaktes på   3040 2088  eller via denne mailformular.
Forbindelsen er ikke sikker, så undlad at skrive fortrolige oplysninger.

Offentlige instanser kan sende sikker post til CVR 3183 9122

Tak! Din besked er modtaget og vil snarest blive læst.
image description