Psykolog Jens Christian Juul

Mit navn er Jens Christian Juul.
Jeg er født i 1973, er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i år 2000 og blev autoriseret i 2004.

Jeg har erfaring fra følgende arbejdspladser:

I 2014 nedsatte jeg mig som selvstændig psykolog i Holstebro. Mit mål er at udfærdige psykologiske erklæringer af høj kvalitet til kommunernes jobcentre, samt at tilbyde samtale- og behandlingsforløb til personer med angst, PTSD og lignende problematikker.

Tilbagemeldinger
Mange tak for denne gang,
du har været med til at flytte mig fra A til B,
som er et meget bedre sted at være
Lone 46 år
Jeg blev så positivt overrasket.
Den behandling og det du har gjort for mig
har virkelig flyttet mig meget
Rasmus Thomsen Balkan-veteran
Jeg kan godt li' din struktur og de metoder du bruger.
Det at vi lagde en plan, gav god mening for mig.
Rasmus Balkan-veteran
Efter fodboldkampen i dag blev der ballade,
men jeg havde hverken rysteture eller lyst til at gemme mig,
selvom der blev kastet med flasker og kanonslag.
Behandlingen med EMDR har virkelig hjulpet.
Rasmus Balkan-veteran

Psykologiske erklæringer

Siden 2008 har jeg skrevet erklæringer for de kommunale Jobcentre,
og jeg har superviseret andre psykologer i skrivningen af erklæringer.

Jeg har desuden siddet i Region Midtjyllands Kliniske Funktion fra 2013 til 2014.

 

Når man bliver henvist til en psykologisk undersøgelse, er det ofte på baggrund af en svær situation,

og det er derfor vigtigt for mig, at mødet med mig som undersøgende psykolog bliver positivt
- uden at der på nogen måde bliver gået på kompromis med det faglige indhold eller jobcentrets behov.

Den Arbejdsmarkedsrettede
Psykologiske Undersøgelse

Den Arbejdsmarkedsrettede Psykologiske Undersøgelse indeholder funktionsbeskrivelse, personlighedsbeskrivelse, kognitiv testning hvor relevant, beskrivelse af udviklings- og behandlingsmuligheder, samt anbefalinger i øvrigt.

Samarbejdsaftale

Jeg har samarbejdsaftale med Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Herning om at lave sager for dem, når de ikke kan følge med. Jeg prioriterer dog altid de sager, som er henvist direkte til mig.

Jeg samarbejder desuden med psykiater Hans Jørgen Søgård i sager, hvor der er mistanke om psykiatriske problemstillinger.

Traditionen

Den Arbejdsmarkedsrettede Psykologiske Undersøgelse bygger på traditionen fra den Revalideringspsykologiske Undersøgelse, men er videreudviklet og tilpasset kravene fra den ændrede lovgivning.

Henvisning

Man kan blive henvist til udredning og udarbejdelse af en Arbejdsmarkedsrettet Psykologisk Undersøgelse af sin sagsbehandler i kommunen, typisk fra Jobcenteret.

Henvisning kan ske gennem Mediconnect, via Digital Post til CVR 2801 2799 eller på papirblanket. Der kan ikke sendes sikker post direkte til min email-adresse!


Se priser

Traumer & EMDR

Hvad er traumer?

Nogle mennesker kommer i deres liv ud for voldsomme og overvældende begivenheder, som de i lang tid bagefter har svært ved at lægge bag sig, og som derfor kommer til at have stor indflydelse på, hvordan de opfatter sig selv, og hvordan de tør leve deres liv. Den slags oplevelser kalder man traumer.

Men faktisk kan også mindre voldsomme begivenheder sætte sig spor, som i praksis får samme påvirkning senere i livet som traumerne - en slags ”små traumer”. Det kan være som følge af alvorlig sygdom, forbrændinger, operationer eller anæstesi, fald-ulykker, nær-drukneoplevelser, omsorgssvigt, mobning eller skilsmisse - for bare at nævne nogle stykker.

traumer

Følger efter traumer?

Udover at traumer giver anledning til en masse tanker og tvivl, får man oftest både kropslige og følelsesmæssige symptomer efterfølgende. Det kan opleves, som om man er tilbage i situationen, fx at man får samme slags ondt i maven eller bliver bange på samme måde som dengang. Det fører ofte til, at man ændrer adfærd, fx at man undgår situationer, der fremkalder ubehaget.

I det traumeorienterede behandlingsforløb anvendes primært EMDR, som tager afsæt i de kropslige og følelsesmæssige reaktioner på de voldsomme eller ubehagelige oplevelser.

Behandlingsforløbet kan evt. indgå som en del af et ressourceforløb og retter sig mod gruppen af sygemeldte i den erhvervsaktive alder. Ved afslutning af forløbet udarbejdes en status med beskrivelse af problemstilling, opnåede fremskridt, betydning for funktionsevnen samt forslag til eventuel yderligere behandling.

traumer

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) er en psykologisk behandlingsmetode, som blev introduceret i slutningen af 1980'erne. Det er således stadig en forholdsvis ny metode, som dog har vist sig meget kraftfuld på flere områder.

EMDR er bl.a. anbefalet af den amerikanske psykologforening til behandling af traumer (hos fx krigsveteraner eller ofre for naturkatastrofer, voldtægt eller overfald), men den har også vist sig at være effektiv ved mindre "voldsomme" problemer som fobier (fx flyskræk eller klaustrofobi), angst (fx eksamensangst) og problemer med selvværd / mindreværd - ja, i det hele taget problemer, som kan føres tilbage til dårlige oplevelser.

traumer

Hvordan foregår EMDR?

Modsat de fleste andre terapiformer er EMDR ikke primært baseret på samtale. Naturligvis foregår der en dialog mellem klienten og psykologen for at finde frem til, hvilke problemer der skal behandles, men selve terapien foregår på et såkaldt sanse-motorisk niveau, hvor der arbejdes med kroppens indlærte reaktioner. Det betyder i praksis, at hvis du får det "dårligt" af at tænke på en svær situation, så har vi noget at arbejde med. I terapien er målet således, at du fremover har det godt med den situation, der tidligere var svær.

EMDR kan anvendes som den primære terapi, eller den kan supplere en mere traditionel samtaleterapi.

EMDR-foreningen har lavet 4 små film, som kan ses på YouTube.

traumer

Et eksempel på EMDR

En ung kvinde havde svært ved at sige fra, både over for familie, kæreste, kolleger og venner. Hun var bange for, hvad de ville mene om hende, hvis hun tænkte på sig selv i stedet for at sige ja. Resultatet blev, at hun til sidst fik en depression, fordi hun hoppede og sprang for alle andre.

I terapien arbejdede vi med hendes følelser i de situationer, hvor hun sagde ja, selvom hun havde lyst til at sige nej. Forløbet strakte sig over 4 gange, hvorefter hun var i stand til at sige både ja og nej og samtidig have et godt forhold til personer omkring sig.

En tidligere klient har under navnet Effen Gosh blogget om bl.a. sine erfaringer med EMDR, foruden at hun beskriver, hvordan det er at leve med angst og depression.

En anden klient, en Balkan-veteran, har også skrevet lidt om sit EMDR-forløb her og her. Bloggen handler om hans liv med PTSD.

traumer

Kontakt psykolog Jens Christian Juul

Psykolog Jens Christian Juul kan kontaktes på hverdage fra kl. 8.15 - 9.00 på   4273 1913  eller via denne mailformular.
Forbindelsen er ikke sikker, så undlad at skrive fortrolige oplysninger.

Offentlige instanser kan sende sikker post til CVR 2801 2799

Registrerede klienter anbefales at anvende KortX

Tak! Din besked er modtaget og vil snarest blive læst.
image description