Priser for Psykolog Jens Christian Juul

Samtaler / behandlinger

Individuelle samtaler koster per 1. september 2022 kr. 950,- per time, hvilket i praksis er ca. 50 minutter. Der er mulighed for betaling med Mobilepay (på nr. 5 45 35) efter hver samtale eller ved bankoverførsel inden næste aftale.

Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, så hvis du har en henvisning fra din læge, skal du søge efter en anden psykolog.

Ønsker du, at en pårørende skal deltage i en samtale, aftaler vi på forhånd, hvad prisen skal være. Det afhænger bl.a. af, om din pårørende er med for at støtte dig eller deltager i samtalen på lige fod.

Inkluderet i prisen for individuel behanding er NADA-behandling.

Erklæringer

En erklæring baseret på en Arbejdsmarkedsrettet Psykologisk Undersøgelse koster kr. 15.500,- ekskl. moms.

Prisen for psykologiske vurderinger følger aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Psykologforening, således at:

  • En vurdering af en klient, som har et igangværende forløb, koster kr. 3.806,- ekskl. moms.
  • En vurdering af en klient, som er kendt af psykologen, men ikke har en igangværende kontakt, koster kr. 4.893,- ekskl. moms.
  • En vurdering af en klient, som ikke i forvejen er kendt af psykologen, koster kr. 7.068,- ekskl. moms.

Tværfagligt samarbejde

I nogle tilfælde kan det være relevant at drøfte en sag med en psykiater.

Jeg samarbejder med psykiatrisk overlæge Hans Jørgen Søgård og kan efter aftale med henviser drøfte fx medicinforslag eller diagnostik. Prisen for en sådan drøftelse aftales forud og afgøres af Hans Jørgen Søgårds gældende timepris.

Tolk

Erklæringer, som er udfærdiget ved brug af tolk, tillægges 15%.

Afbud og udeblivelser

Du skal melde afbud senest kl. 15 dagen før din aftale hos mig. Senere afbud betragtes som udeblivelse og takseres med en time, altså kr. 950,-.

Hvis du har fået en bevilling på et antal samtaler, bliver en af disse samtaler altså i stedet "brugt" på en udeblivelse, hvis du melder for sent afbud eller udebliver.

Hvis en planlagt Arbejdsmarkedsrettet Psykologisk Undersøgelse må aflyses pga. udeblivelse eller afbud samme dag, eller hvis den af samme årsag må udskydes mere end 3 uger, opkræves kr. 2.000,- som delvis kompensation for den tid, der er reserveret til undersøgelsen.

Prisliste

Ydelse Pris Pris med tolk
Individuel samtale / behandling kr. 950,- kr. 1.035,-
For sent afbud / udeblivelse kr. 950,- kr. 950,-
NADA, klippekort med 10 gange kr. 350,- (inkl. moms) kr. 350,- (inkl. moms)
NADA (som understøttende behandling ifm. individuel behandling) inkluderet i den individuelle behandling inkluderet i den individuelle behandling
Erklæring PSYK 145
(Arbejdsmarkedsrettet Psykologisk Undersøgelse)
kr. 15.500,- (ekskl. moms) kr. 17.825,- (ekskl. moms)
Erklæring PSYK 135 A
(Psykologisk vurdering, igangværende forløb)
kr. 3.806,- (ekskl. moms) kr. 4.377,- (ekskl. moms)
Erklæring PSYK 135 B
(Psykologisk vurdering, forhenværende forløb)
kr. 4.893,- (ekskl. moms) kr. 5.627,- (ekskl. moms)
Erklæring PSYK 135 C
(Psykologisk vurdering, ukendt klient)
kr. 7.068,- (ekskl. moms) kr. 8.128,- (ekskl. moms)
Psykiatrisk drøftelse ifm. erklæring (efter aftale) Se Hans Jørgen Søgårds prisliste på hans hjemmeside Se Hans Jørgen Søgårds prisliste på hans hjemmeside
Aflyst eller udsat erklæring pga. for sent afbud / udeblivelse kr. 2.000,- (ekskl. moms) kr. 2.000,- (ekskl. moms)